Skip Navigation

Hvem er vi i Seniorrådet?

Læs om de forskellige medlemmer og vores mærkesager

Niels Rasmussen

Jeg er 71 år og gift med Elsebeth.

Jeg har arbejdet 47 år i Post Danmark.
Nuværende formand for Seniorrådet.

Vil i det nye Seniorråd arbejde for:
• At give velvære for alle ældre i
kommunen
• Fortsat gratis bustransport inden for
kommunegrænsen for alle pensionister
• At give den ældre mulighed for
borgerservice i nærområdet
• Arbejde for altid at have et aktivt
aktivitetscenter i nærområdet
• Fortsætte projektet ” alder bedst” for at
møde pensionisten i ”øjenhøjde”
• Vil i Seniorrådet være en konstruktiv
medspiller i forhold til politikerne, men
være opmærksom.


Jeg finder det vigtigt, at Seniorrådet
geografisk repræsenterer hele kommunen.

Connie Brandt

Jeg er 73 år - født og opvokset i Horsens. Jeg er næstformand i Seniorrådet. Jeg arbejder for at ældre behandles med respekt og værdighed og alle får den hjælp, som den enkelte har behov for. de ældre skal støttes, så den enkelte ikke føler sig utryg og ensom, og værdighed bør og skal være i højsædet.

Lone Knakkergaard

Jeg er 65 år. Indtil jeg gik på pension, har jeg arbejdet på
biblioteker i Aarhus og Vejle. Efter mange
års bopæl i Hovedgård-området bor jeg
nu i seniorbofællesskabet Sundbakken i
Stensballe.
Udover Seniorrådet er jeg frivillig på
plejehjemmet Skovly i Hovedgård og
demensven samme sted.

Jeg er meget optaget af samspillet mellem
generationer, bla gennem inititativet
Elderlearn, hvor ældre borgere mødes med
unge sprogstuderende, der gerne vil lære
mere dansk af en ‘indfødt’.

Jeg synes også, at det er vigtigt, at der er
tilbud til ALLE seniorer, både de aktive og
‘selvkørende’, og ikke mindst, de seniorer,
der har brug for støtte og hjælp - og den
SKAL være tilstede, når det behov viser sig.

 

Svend Aage Hansen

74 år aktiv med frivilligt arbejde i Dansk Folkehjælp, gift med Elsebeth.
Tidligere formand for HK- og LO Horsens.

Mine mærkesager:
Et sikkert og trygt seniorliv med relevante tilbud vil være overskriften for mit virke i Seniorrådet. Jeg vil gerne være med til at påvirke vilkårene for seniorer i Horsens kommune, således at det er godt, trygt og sikkert at være borger i kommunen også i seniorlivet. Der skal sikres attraktivt og effektiv kollektiv trafik, gratis med årskort til seniorer.

Vi skal arbejde for at demente og deres ægtefæller får et godt liv. Der skal gode være varierede botilbud i f.eks. bofællesskaber med fælles faciliteter og omgivelser, der også tilgodeser ældres behov.

Børge Jørgsensen

Jeg er 73 år. Arbejder som advokat på deltid hos Advokatgruppen. Gift
med Dorte Lebech. Dyrlæge på fuld tid.

Jeg har været formand for Sportsammenslutningen og Team Horsens og har derved i ca. 20 år prøvet modspil og medspil i den politiske verden i mange arbejdsgrupper og udvalg. Lige nu er jeg medlem af Landsbyrådet for Vrønding, formand for Vrønding Byforskønnelse og aktiv i diverse arbejdsgrupper under Horsens Alliancen.

Mine mærkesager:
1. at vi seniorer kan blive længere i landsbyerne.
2. at vi sammen bringer det bedste fra demokrati og fællesskab
videre til de næste generationer.
3. at der kommer øget fokus på det vigtige i at seniorer fortsat er aktive,
såvel fysisk som mentalt.

Lissi Rasmussen

Jeg er 71 år og uddannet sygeplejerske. I 1993 startede jeg Hjerteforeningens lokalafdeling i Horsens og jeg har været formand lige siden. Jeg er kørestolsbruger og har også, med en kort pause, siddet i Handicaprådet siden 1996. Jeg har således erfaring både med råds- og organisationsarbejde.

Mine mærkesager:
I Seniorrådet arbejder jeg for bedre og billigere transportmuligheder for alle ældre, flere tilgængelige hjertestartere hele døgnet, og at man som ældre ikke skal møde nye mennesker hele tiden når man har brug for hjælp. Jeg vil også loyalt bakke op om de tiltag det siddende Seniorråd allerede har sat i gang.

Preben Hansen

Jeg har nu, efter 40 års virke, været pensioneret folkeskolelærer i 6 år.

Mine mærkesager:
Mine kræfter og interesser retter sig derfor nu mod at bibringe ældre medborgere så god, stabil og rolig en 3. alder, som det kan lade sig gøre.
Derfor er jeg en af de mange frivillige hjælpere på Ældrecenter Birkebo i Østbirk og medlem af Seniorrådet i Horsens Kommune.

 

Niels Daugaard

Jeg er 78 år gammel, men stadig en af de friske!

Mine mærkesager:
Alle vi ældre skal have det godt og rart. Det skal også gælde mine børn og
efterhånden 12 børnebørn.

Helge Bjørnstrup

Jeg er 65 år og efterlønsmodtager, gift med Nivi på 22. år og har 5 børn og 3 børnebørn. Jeg er uddannet kok og har arbejdet som det i mange år.

Mine mærkesager:

Det ligger mig meget på sinde, at ældre kan få et aktivt og ligeværdigt liv. Det sker blandt andet gennem Seniorrådet, som rådgivende og foreslående instans. Jeg har en mor, som bor i egen bolig. Det giver mig et indblik i hvordan den kommunale service til ældre medborgere fungerer og opleves.