Skip Navigation

Om Seniorrådet

Rådet fungerer som bindeled mellem byrådet og kommunens ældre

Hvad er et seniorråd?

Seniorrådet består af 9 medlemmer, der vælges for 4 år. Rådet fungerer som bindeled mellem byrådet og kommunens ældre

 

Hvad er formålet med et seniorråd?

Seniorrådets formål er at rådgive byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Det kan fx være fritidstilbud, trafikforhold, madservice, boligforhold, sociale forhold mv.

Alle forslag der vedrører den ældre del af befolkningen skal sendes til høring i Seniorrådet, før de bliver vedtaget i Byrådet. Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens ældre borgere.

 

Hvilke sager kan rådet ikke behandle?

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

 

Hvilke beslutninger har Seniorrådet haft indflydelse på?

Seniorrådet har haft indflydelse på fx gratis buskort til pensionister i Horsens Kommune, klippekort til at give de ældre ekstra hjælp, sikre personale på de åbne aktivitetscentre, seniorvenlige boliger, byrum for seniorer og meget mere,,

Møder i 2021

Seniorrådet afholder møde én gang om måneden - juli undtaget.

Her kan du se datoer for møder i resten af 2021:

  • 15. juni
  • 17. august
  • 21. september
  • 26. oktober
  • 23. november
  • 21. december

Kontakt os

Kontakt os

Niels Rasmussen (formand)

loelni@hotmail.com

Telefon21 27 55 81

Connie Brandt (næstformand)

cbrandt@stofanet.dk

Telefon 23 86 97 90